Telemedycyna (medycyna na odległość) to nowoczesna forma kontaktu pacjent-lekarz, który polega na świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz medycznych, z wykorzystaniem informatyki, medycyny oraz usług telekomunikacji. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii pozwala na świadczenie usług telemedycznych bez względu na realną lokalizację lekarza czy pacjenta, a diagnoza może zostać wystawiona bez wizyty w gabinecie lekarskim jak również kontynuacja leczenia na odległość.

Telemedycyna pozwala na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów przebywających w domu staje się jeszcze łatwiejsze. Zalety takiego rozwiązania czerpią nie tylko lekarze, ale i pacjenci. Ich stan jest monitorowany całodobowo, za czym idzie obniżenie utrzymania jednostek sanitarnych, pacjenci zyskują komfort jakim jest przebywanie w dowolnym miejscu na świecie, a nie koniecznie łóżkiem szpitalnym.

telemedycyna

Telemedycyna niesie ze sobą wiele zalet:

 • łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz opieki medycznej dla mieszkańców wsi oraz małych miast
 • wsparcie dla mniejszych placówek lub ośrodków medycznych poprzez wykorzystanie telekonsultacji oraz tzw. drugiej opinii medycznej
 • uzyskanie opieki medycznej na odległych obszarach
 • szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie
 • ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach naturalnych
 • redukcja konieczność dojazdów pacjentów do gabinetów lekarskich oraz ich hospitalizacja
 • koszty leczenia i opieki zdrowotnej są znacznie mniejsze niż w tradycyjnym modelu opieki medycznej
 • personel medyczny uzyskuje możliwość rozwoju oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarach dalekich od miast i placówek specjalistycznych
 • usprawnienie administracji przynosi kolejne oszczędności
 • wszystkie dane znajdują się w chmurze przez co możliwa jest prowadzenie badań naukowych bez konieczności dojazdów do różnych placówek służby zdrowia
 • usprawnienie komunikacji oraz zmniejszenie barier pomiędzy placówkami medycznymi praz ośrodkami służby zdrowia

Instytut Medycyny Innowacyjnej oraz Centrum Medyczne IMIcare współpracują przy innowacyjnym projekcie wdrożenia systemu telemedycyny, który świadczy usługi teleopieki nad osobami starszymi, zdalnego monitorowania oraz telekonsultacji dla osób ze schorzeniami serca lub po przebytym zawale serca oraz prowadzą zdalną diagnozę i terapię dla osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia podczas snu np: obturacyjny bezdech senny. Telemedycyna daje wiele nowych możliwości. Dzięki połączeniu urządzeń telemedycznych, za pomocą których można monitorować parametry życiowe pacjenta oraz doświadczonym lekarzom czuwającym 24 godziny nad stanem zdrowia osoby chorej możliwe jest postawienie prawidłowej diagnozy oraz leczenie schorzeń na odległość. W Polsce wciąż niewielka ilość osób korzysta  z technologii, która pozwala na kontrolowanie stanu zdrowia z domu i dzielenia się wynikami w czasie rzeczywistym z lekarzem. Telemedycyna lub medycyna na odległość niesie ze sobą więcej zalet jak komfort leczenia czy zmniejszenie kosztów leczenia, a dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest całkowite wyleczenie wielu chorób przewlekłych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat telemedycyny oraz projektów prowadzonych przez Instytut Medycyny Innowacyjnej skorzystaj z formularza informacyjnego lub zostaw swój email!

Urządzenia do telemedycyny

[porto_products view=”products-slider” columns=”1″ pagination=”” ids=”4877, 4880, 4879, 2750, 4764″]