Zdrowie dla Ciebie to platforma marketingowo-sprzedażowo-edukacyjna w obszarze innowacyjnego leczenia poszpitalnego i profilaktyki chorób cywilizacyjnych prowadzona przez Instytut Medycyny Innowacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3. Instytut wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:677-15-49-939. Celem projektu jest prowadzenie edukacji pacjentów i personelu medycznego, działań marketingowo-informacyjnych, sprzedaży produktów, a także wspieranie i rozwój firm innowacyjnych w obszarze medycyny i zdrowia oraz umożliwianie inwestycji w rozwój nowych produktów i usług. Instytut Medycyny Innowacyjnej prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy, a także przez dystrybutorów i tworzone w tym celu sieci sprzedaży.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*