HEALTHCARE IT

Blockchain: odpowiedź na bezpieczeństwo w medycynie

Blockchain: odpowiedź na bezpieczeństwo w medycynie

Placówki medyczne zmagają się z coraz większą ilością ataków przez co muszą zapewnić lepszą ochronę danych pacjenta. Przeczytaj więcej »

Narzędzia informatyczne w szpitalu zapobiegają powtórnym hospitalizacjom

Narzędzia informatyczne w szpitalu zapobiegają powtórnym hospitalizacjom

Narzędzia do zarządzania danymi mogą zostać wykorzystane do poprawy zarządzania opieką medyczną. W Des Moines, szpital Iowa, Data tools can be utilised to improve care management. At Des Moines, Iowa-based UnityPoint Health, wprowadzono narzędzia infomatyczne, które umożliwiły redukcję powtórnych przyjęć do szpitala w ciągu 30 dni o 40%. Przeczytaj więcej »